Ölçüm

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 28628 sayılı "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereğince, işyerlerinde bulunan elektrik panolarının yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Elektrik tesislerinde koruma yapmak hem can güvenliği hem de mal güvenliği açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla topraklama tesisatının alanında uzman mühendisler ve akredite firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin ivedilikle yapılması şarttır.
Elfen Mühendislik olarak, yer aldığımız projelerde ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz bütün tesislerde topraklama sistemi birinci önceliğimizdir. Bu bakış açısıyla öncelikle tesisin topraklama projesini ve projeye uygunluğunu kontrol ediyoruz. Eğer proje yok ise tesis için yeni proje ve topraklama tasarım raporunu hazırlayıp buna göre gerekli ilave altyapıyı tesis ediyoruz. Yapılan tasarıma göre elde ettiğimiz saha ölçümlerini, "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" ve "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" doğrultusunda kontolünü sağlıyoruz. Tesisin tamamında tam koruma sağlanıncaya kadar gerekli çözümleri üretiyoruz.
Elfen Mühendislik, bu yöntemler doğrultusunda Antalya'da Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu konusunda hizmet vermeye devam etmektedir.
Elektrik tesislerinde tam koruma sağlayacak şekilde sunmuş olduğumuz hizmetlerin detayları aşağıda yer almaktadır;
  • Yukarıda belirtilen ilgili yönetmelikler çerçevesinde tesise ait topraklama projesinin ve tasarımının hazırlanması
  • Elektrik panoları, elektrikli cihazlar, kablo kanalları, vb. dolaylı dokunmaya karşı topraklama ölçümlerinin yapılması
  • Pano içerisindeki RCD (Artık Akım Anahtarlarının) testleri ve doğru kullanımlarının tespiti
  • Trafo, Elektrik Panoları, Busbar ve kabloların termal görüntüleme yöntemi ile ölçümlerinin yapılması
  • Ölçülen değerlere ve ilgili yönetmeliklere göre topraklama raporunun oluşturulması
  • Paratoner ve Faraday Kafes sisteminin kontrolü ve raporlanması
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği; Yangın İhbar, Acil Anons ve HVAC Otomasyon Sistemlerinin binanın duman tahliye senaryosuna göre test edilmesi.