Proje

Günümüzdeki binalar, teknolojideki yeniliklere paralel olarak hızla gelişiyor. Artık binaların elektrik sistemi tasarımları aydınlatma ve güç çözümleri kadar basit değildir. Elektrik sisteminin binayı canlandıran önemli bileşenlerden biri olduğunu ve projeler temel de aynı niteliklere sahip olsalar dahi bir projeyi diğerlerinden ayıran karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Projenin özelliklerinin iyi anlaşılmış olması, projenin amaç ve hedefine ulaşmada temel teşkil ettiği bilinci ile yaklaşır tasarım ve çözüme ulaştırırız.
Binanın yaşamını destekleyen bir tasarım sunmak için yaşam güvenliği ve normlara uyumluluğunun gerekliliklerini titizlikle analiz ederek müşterilerimiz için uygulanabilir, işletilebilir ve yaşanabilir projeler sunmak için çalışıyoruz.

Proje hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar; Proje etüt ve öneri raporunun hazırlanması, projenin niteliğine göre yerel ve uluslararası standardların belirlenmesi, ruhsat ve uygulama projelerinin çizilmesi, tüm sistemler ile ilgili keşif ve metrajların hesaplanması, ihale dokümanlarının ve marka listesinin oluşturulmas, ilgili disiplinler ile koordinasyonun sağlanıp uygulama ve detay projelerin hazırlanması, aydınlatma senaryolarının belirlenmesi, projelendirilmesi ve pano detaylarının oluşturulması, proje kapsamında kullanılacak malzeme ve sistemler ile ilgili dokümantasyonların hazırlanması, iş programı, bütçe ve aylık finans akış programının hazırlanıp işverene sunulması.