GES Yatırım Danışmanlığı

Güneş Enerji Santrali Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizdeki enerji fiyatları işletmeler için en büyük girdi maliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. Enerji tedarikindeki dışa bağımlılık ve artan enerji talebi dikkate alındığında, bu fiyatların artarak devam etmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden birçok işletme sahibi, elektrik giderlerini azaltmanın yollarını aramaktadır. 
Tüketim tesisi olan işletmeler, Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinin 5.1.h maddesi kapsamında, dağıtım bölgesine bakılmaksızın (çatı GES hariç), öncelikle öz tüketimlerini karşılayacak tüketim fazlasını da (tükettiği kadarını) görevli dağıtım şirketine ya da TEİAŞ'a satacak şekilde Lisanssız Elektrik Üretim tesisi kurabilmektedir. Hem enerji fiyatlarının yükselmesi hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşviklerin artması ile birlikte GES ve RES yatırımlarının geri dönüş süreleri gün geçtikçe kısalmaktadır. Buna paralel olarak GES ve RES yatırımları da gün geçtikçe hızlanmaktadır. Ayrıca, projede kullanılan PV paneller teknoloji ile birlikte daha da verimli hale gelmektedir. Bu da teknolojideki ilerlemeye bağlı olarak panel fiyatlarının düşmesini sağlamaktadır.
Öte yandan, GES yatırımlarının hızla ivme kazanması ile birlikte arazi üzerine santral kurmak isteyen yatırımcılar için kapasite tahsisi konusunda hem iletim hatlarında hem de dağıtım trafolarında uygun kapasite bulmak ve çağrı mektubu almak daha da kısıtlı hale gelmiştir.
Elfen Mühendislik, Güneş Enerji Santralleri ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanssız Elektrik Üretimi konusunda yatırımcılara GES danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;
 
  • Yatırım fizibilite raporunun hazırlanması
  • Lisanssız Üretim Yönetmeliği ile birlikte yatırımcının yükümlülüklerinin aktarılması
  • Santral kurulum sürecinde saha koordinasyonun sağlanması ve imalat takibinin yapılması
  • Mahsuplaşma Metodolojisi
  • Satışa konu edilecek elektriğin tespiti ve satışı için gerekli tüm bilgilendirmelerin yapılması
  • Piyasa araştırmalarının yapılması
  • Ürünlerin fiyat performans değerlendirmelerinin yapılması ve ürün seçimi
  • PV (photovoltaic) panel testlerinin yaptırılması
  • İşletme döneminde saatlik üretim verilerinin (kWh) analizleri
  • Aylık fatura ve ticari faaliyet raporlarının takibi ve kontrolü gibi yatırıma ilişkin bir çok hizmeti vermektedir.

Güneş Enerji Santrali yatırımları her ne kadar fizibil olsa da, doğru finansman modeli, doğru proje ve doğru işletme yöntemleri ile en yüksek faydanın sağlanması hedeflenmelidir. Elfen Mühendislik, finansman modelleri de dahil GES yatırımlarının bütün aşamalarını titizlikle analiz ederek santralin işletme ömrü ile ilgili projeksiyonları hazırlamaktadır.