Enerji Danışmanlığı

Elektrik Faturaları Danışmanlık Hizmeti

​Bilindiği üzere, Elektrik faturaları işletmeler için en büyük girdi maliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. Özellikle 2018 yılı itibariyle yürülüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile ilgili tebliğ ile birlikte bazı tüketici gruplarının tarife seçimleri, Elektrik tedarik yöntemleri ve faturaları şirketler için bir hayli karmaşık hale gelmiştir.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte, EPDK, mesken ve diğer abone gruplarına göre her yıl Serbest Tüketici Limitini düşürmektedir. Buna bağlı olarak her yıl daha çok abone EPİAŞ Piyasa Katılımcısı olmaktadır.
Serbest Tüketici Limitinin üzerinde tüketimi olan aboneler, Elektrik tedariki konusunda bir kaç yöntem ile satınalma yapabilmektedir. Bunlardan ilki "İkili Anlaşma" yolu ile Elektrik Perakende Satış Şirketlerinden Elektrik alım yöntemidir. Tüketici eğer her hangi bir Perakende Satış Şirketi ile İkili Anlaşma yapmamış ise bölgedeki Görevli Dağıtım Şirketinden SKTT kapsamında Elektrik alımı yapabilmektedir. Bunlardan farklı olarak bir de Lisans alarak doğrudan EPİAŞ'tan Elektrik tedariki yapılabilmektedir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte Elektrik fiyatları artık aylık ya dönemlik sabit değil, saatlik olarak belirlenmektedir. Bu düzenlemeler neticesinde fatura hesaplamarı için PTF (Piyasa Takas Fiyatı) ve YEKDEM uygulaması başlamıştır.
Serbest Tüketici sınıfındaki şirketler için tüm bu işleyiş dikkate alındığında; Elektrik tarifesi seçimi, Elektrik tedariki, Elektrik piyasa araştırması, Elektrik tedariki ikili anlaşma, perakende Elektrik satış sözleşmesi, Elektrik sözleşme gücü tayini, Elektrik fatura kontrolü ve Elektrik faturası ticaret raporu analizi gibi konularda profesyonel enerji danışmanlık hizmeti almaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Elfen Mühendislik olarak, serbest tüketiciler için bu süreci en doğru biçimde yönetmek ve maksimum faydayı sağlamak üzere, Elektrik Tarife Seçimi, Elektrik Tedarik Danışmanlığı, Elektrik Faturası Kontrol Hizmetlerine yönelik Enerji Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Elektrik faturalarını düşürebilmek için yapılması gereken öncelikli çalışmalar; en uygun ve güvenilir fiyatın yanında doğru tarife ve sözleşme gücü tayin etmektir. Buradan harektle, öncelikle müşterilerimizin geçmiş dönemlere ait faturalarından tüketim alışkanlıklarını tespit ediyoruz. Daha sonra en uygun fiyat için piyasa araştırması yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz avantajlı fiyatı garanti altına alacak koşullarda sözleşme hazırlanmasını sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerin talep etmesi halinde, ticaret raporlarının ve faturaların aylık kontrolünü de sağlıyoruz.
Öte yandan, daha önce taahhuk etmiş olan haksız cezaların ve hatalı faturaların tespiti halinde, yapılan fazla ödemelerin müşterimize iadesi için söz konusu şirkete başvuruda bulunup resmi takibini yapmaktayız. Tüm bu işlemlerin karşılığı olan hizmet bedelini ise, müşterilerimize sağlattığımız faydanın gerçekleşmesi sonrasında kar paylaşımı usülüne göre talep etmekteyiz.